آرشیو مصاحبه های تلویزیون مردم - 2020/1399

 YouTube iconبرنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان ومنتقدین سازمان مجاهدین

---------------------------------------------------------------------------

برنامه های زنده مصاحبه با "جداشدگان ومنتقدین سازمان مجاهدین" در تلویزیون MardomTv.com

 

 


جمعه 16 اکتبر2020 / 25 مهرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای حسن شهبازاز آلبانی 


جمعه 16 اکتبر2020 / 25 مهرماه 1399 - پیام ویدیویی خانواده پورحسن به عزیزشان اسماعیل پورحسن 


جمعه 9 اکتبر2020 / 18 مهرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای غلامعلی میرزایی از آلبانی

 

جمعه دوم اکتبر 2020 / 11 مهرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای جهادمطوری برادر ولید مطوری اسیر در فرقه رجوی در آلبانی 


جمعه دوم اکتبر 2020 / 11 مهرماه 1399 - پیام ویدیویی سید سعید علویان به برادرش سید هادی علویان  


جمعه 25 سپتامبر 2020 / چهارم مهرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای رحمان محمدیان از آلبانی 


جمعه 18 سپتامبر 2020 / 28 شهریورماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای احسان بیدی از آلبانی 


جمعه 11 سپتامبر 2020 / 21 شهریورماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم مهناز عکافیان (ساسانی) از ایران 


جمعه 4 سپتامبر 2020 / 14 شهریورماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم ثریا عبدالهی از ایران 


جمعه 28 اگوست 2020 / 7 شهریورماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با منصورنظری عضو جداشده سازمان مجاهدین از فرانسه


جمعه 21 اگوست 2020 / 31 مردادماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای حسن حیرانی عضو جداشده سازمان مجاهدین از آلبانی


جمعه 14 اگوست 2020 / 24 مردادماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای پرویز حیدرزاده عضو جداشده سازمان مجاهدین از آلبانی


جمعه هفتم اگوست 2020 / 17 مردادماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم نرگس ایران پور خواهر رضا ایران پور، اسیر در فرقه مجاهدین در آلبانی


جمعه هفتم اگوست 2020 / 17 مردادماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم راحله ایران پور خواهر رضا ایران پور، اسیر در فرقه مجاهدین در آلبانی


جمعه هفتم اگوست 2020 / 17 مردادماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم ماه منیرایران پور خواهر رضا ایران پور، اسیر در فرقه مجاهدین در آلبانی


جمعه 31 جولای 2020 / 10 مردادماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باآقای سید امیر موثقی ازآلمان


 جمعه 24 جولای 2020 / سوم مردادماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمد رزاقی ازفرانسه  


 یکشنبه 19 جولای 2020 / 29 تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای رحمان محمدیان در نشست سراسری جداشدگان وقربانیان سازمان مجاهدین خلق 


یکشنبه 19 جولای 2020 / 29 تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم حمیرا محمدنژاد در نشست سراسری جداشدگان وقربانیان سازمان مجاهدین خلق  


 یکشنبه 19 جولای 2020 / 29 تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای حسن حیرانی در نشست سراسری جداشدگان وقربانیان سازمان مجاهدین خلق  


 یکشنبه 19 جولای 2020 / 29 تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمد کرمی در نشست سراسری جداشدگان وقربانیان سازمان مجاهدین خلق  


 یکشنبه 19 جولای 2020 / 29 تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای حسن شهباز در نشست سراسری جداشدگان وقربانیان سازمان مجاهدین خلق  


 یکشنبه 19 جولای 2020 / 29 تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای غلامرضاشکری در نشست سراسری جداشدگان وقربانیان سازمان مجاهدین خلق   


  یکشنبه 19 جولای 2020 / 29 تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای مالک بیت مشعل در نشست سراسری جداشدگان وقربانیان سازمان مجاهدین خلق 


 جمعه 24 جولای 2020 / سوم مردادماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمد رزاقی ازفرانسه 


 یکشنبه 19 جولای 2020 / 29 تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای غلامعلی میرزایی در نشست سراسری جداشدگان وقربانیان سازمان مجاهدین خلق 


 یکشنبه 19 جولای 2020 / 29 تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای هادی ثانی خانی در نشست سراسری جداشدگان وقربانیان سازمان مجاهدین خلق 


 یکشنبه 19 جولای 2020 / 29 تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای رضا جبلی در نشست سراسری جداشدگان وقربانیان سازمان مجاهدین خلق 


 یکشنبه 19 جولای 2020 / 29 تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای علیرضا نصرالهی در نشست سراسری جداشدگان وقربانیان سازمان مجاهدین خلق 


 یکشنبه 19 جولای 2020 / 29 تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای سیدامیرموثقی در نشست سراسری جداشدگان وقربانیان سازمان مجاهدین خلق 


 یکشنبه 19 جولای 2020 / 29 تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای غفورفتاحیان در نشست سراسری جداشدگان وقربانیان سازمان مجاهدین خلق 


یکشنبه 19 جولای 2020 / 29 تیرماه 1399 - پیام مادر چشم انتظار خرم رمضانی به رییس جمهورآلبانی  


 یکشنبه 19 جولای 2020 / 29 تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمد رزاقی درنشست سراسری جداشدگان وقربانیان سازمان مجاهدین خلق 


 یکشنبه 19 جولای 2020 / 29 تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای مهرداد ساغرچی در نشست سراسری جداشدگان وقربانیان سازمان مجاهدین خلق 


 یکشنبه 19 جولای 2020 / 29 تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای علی جهانی در نشست سراسری جداشدگان وقربانیان سازمان مجاهدین خلق 


یکشنبه 19 جولای 2020 / 29 تیرماه 1399 - پخش مستقیم و زنده نشست سراسری جداشدگان وقربانیان سازمان مجاهدین خلق در تلویزیون مردم باشرکت 23 تفر از جداشدگان - قسمت اول 


یکشنبه 19 جولای 2020 / 29 تیرماه 1399 - پخش مستقیم و زنده نشست سراسری جداشدگان وقربانیان سازمان مجاهدین خلق در تلویزیون مردم باشرکت 23 تفر از جداشدگان - قسمت دوم  


جمعه 17 جولای 2020 / 27 تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم زهرا معینی از آلمان   


 جمعه 17 جولای 2020 / 27 تیرماه 1399 - درخواست خواهر علی هاجری از نخست وزیر آلبانی جهت صدورویزا برای مادر   


 جمعه 10 جولای 2020 / 20 تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم بتول سلطانی از آلمان   


  جمعه سوم جولای 2020 / 13 تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم حمیرا محمدنژاد ازآلمان  


 جمعه 26 ژوئن 2020 / ششم تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای موسی دامرودی از آلبانی  


  جمعه 26 ژوئن 2020 / ششم تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای علی هاجری از آلبانی  


  جمعه 26 ژوئن 2020 / ششم تیرماه 1399 - پیام ویدئویی حسین شعبانپور به برادرش حسن شعبانپور در اردوگاه مانز آلبانی 


  جمعه 19 ژوئن 2020 /  تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای رحمان محمدیان از آلبانی  


  جمعه 12 ژوئن 2020 /  تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای حسن حیرانی از آلبانی  


  جمعه 5 ژوئن 2020 / 5 تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای غلامرضاشکری از آلبانی  


  جمعه 5 ژوئن 2020 /  تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای حسن شهباز از آلبانی  


  جمعه 5 ژوئن 2020 /  تیرماه 1399 - پیام مادر دل شکسته روزبه عطایی، اسیر در فرقه رجوی در آلبانی  


  جمعه 29 ماه مه 2020 /  تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای علی جهانی از آلمان   


  جمعه 22 ماه مه2020 /  تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای مهرداد ساغرچی از آلمان   


  جمعه 8 ماه مه2020 /  تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمد کرمی از فرانسه   


  جمعه 8 ماه مه 2020 /  تیرماه 1399 - حمید قنبری آراء: خانم رجوی بگذارید مادرم نوه نوزادش را ببیند 


  جمعه اول ماه مه 2020 /  تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای موسی دامرودی از آلبانی  


  جمعه اول ماه مه 2020 /  تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای علی هاجری از آلبانی  


  جمعه 24 آوریل 2020 /  تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای منصورنظری از فرانسه   


  جمعه 24 آوریل 2020 /  تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمد رزاقی از فرانسه  


  جمعه 17 آوریل 2020 /  تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای ادوارد ترمادو از آلمان    


  جمعه 10 آوریل 2020 /  تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای هادی ثانی خانی از آلبانی   


  جمعه 10 آوریل 2020 /  تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای رحمان محمدیان از آلبانی    


  جمعه سوم آوریل 2020 /  تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای علی جهانی از آلمان  


  جمعه سوم آوریل 2020 /  تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای غفورفتاحیان از فرانسه     


  جمعه 27 مارچ 2020 /  تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای پرویزحیدرزاده از آلبانی    


  جمعه 27 مارچ 2020 /  تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای علی هاجری از آلبانی    


  جمعه 20 مارچ 2020 /  تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای حسن حیرانی از آلبانی    


  جمعه 13 مارچ 2020 /  تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای شهروز تاجبخش از آلمان  


  جمعه 13 مارچ 2020 /  تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای مهدی سجودی از آلبانی   


  جمعه 13 مارچ 2020 /  تیرماه 1399 - مراسم سوگواری مادرمصطفی(میلاد)بهشتی، اسیردرفرقه رجوی درآلبانی * بیتابی تالحظه مرگ جهت دیدارپسرش 


  جمعه 6 مارچ 2020 /  تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم زهرا معینی از آلمان  


  جمعه 6 مارچ 2020 /  تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم بتول سلطانی از آلمان   


  جمعه 6 مارچ 2020 /  تیرماه 1399 - پیام ویدیویی خانم حمیرا محمد نژاد بمناسبت روز جهانی زن از آلمان   


  جمعه 28 فوریه 2020 /  تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای رحمان محمدیان از آلبانی    


  جمعه 28 فوریه 2020 /  تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای هادی ثانی خانی از آلبانی     


  جمعه 28 فوریه 2020 /  تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای رحمان محمدیان از آلبانی     


  جمعه 28 فوریه 2020 /  تیرماه 1399 - پیام اکبر خبّاره عضوجداشده فرقه رجوی به دنبال اظهارات این فرقه درباره آذربایجان   


  جمعه 21 فوریه 2020 /  تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای رضا اسلامی از آلبانی     


  جمعه 21 فوریه 2020 /  تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای غلامرضاشکری از آلبانی     


  جمعه 21 فوریه 2020 /  تیرماه 1399 - بازگشت رئوف فرامرزی، نجات یافته از فرقه رجوی بعد از 29 سال به آغوش پرمهرخانواده در ایران  


  جمعه 14 فوریه 2020 /  تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای منصورنظری از فرانسه      


  جمعه 14 فوریه 2020 /  تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمد رزاقی از فرانسه      


  جمعه 14 فوریه 2020 /  تیرماه 1399 - فیلمی از بازگشت سعدالله سیفی عضو جداشده فرقه مجاهدین به آغوش خانواده درایران  


  جمعه 7 فوریه 2020 /  تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمد کرمی از فرانسه    


  جمعه 7 فوریه 2020 /  تیرماه 1399 - آخرین پیام مادر مصطفی بهشتی قبل از مرگ به فرزند اسیرش در تشکیلات مخوف فرقه مجاهدین   


  جمعه 7 فوریه 2020 /  تیرماه 1399 - لحظه تاریخی رویت مصطفی بهشتی اسیر فرقه رجوی در کمپ لیبرتی عراق توسط خواهرش نرگس بهشتی   


  جمعه اول فوریه 2020 /  تیرماه 1399 - سمینارجداشدگان فرقه مجاهدین در پاریس درمورد عملکرد این فرقه مخوف و پیام صوتی مسعودرجوی 


  جمعه 24 ژانویه 2020 /  تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای مالک بیت مشعل از آلبانی      


  جمعه 24 ژانویه 2020 /  تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای رضا اسلامی از آلبانی   


  جمعه 24 ژانویه 2020 /  تیرماه 1399 - اولین دیدارتصویری آقای مالک بیت مشعل بعد از 19 سال با خانواده درایران  


  جمعه 17 ژانویه 2020 /  تیرماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای مهرداد ساغرچی از آلمان  


  جمعه 17 ژانویه 2020 /  تیرماه 1399 - تخلیه اطلاعات تلفنی توسط عوامل فرقه رجوی 


  جمعه 10 ژانویه 2020 /  تیرماه 1399 -  برنامه این هفته: یادی دیگرازقربانیان فراموش شده فرقه رجوی  


  جمعه سوم ژانویه 2020 / 13 دی ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای قربانعلی حسین نژاد از فرانسه