06252022شنبه
Last updateپنج شنبه, 23 جون 2022 11am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

آرشیو مصاحبه های تلویزیون مردم - 2019/1398

 YouTube iconبرنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان ومنتقدین سازمان مجاهدین

---------------------------------------------------------------------------

برنامه های زنده مصاحبه با "جداشدگان ومنتقدین سازمان مجاهدین" در تلویزیون MardomTv.com

  

  


جمعه 20 مارچ 2020 / اول فروردین 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باآقای حسن حیرانی


جمعه 13 مارچ 2020 / 23 اسفندماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای شهروز تاجبخش   


جمعه 13 مارچ 2020 / 23 اسفندماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باآقای مهدی سجودی 


جمعه 13 مارچ 2020 / 23 اسفندماه 1398 - مراسم سوگواری مادر مصطفی بهشتی * بیتابی تا لحظه مرگ جهت دیدارفرزند   


جمعه ششم مارچ 2020 / 16 اسفندماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم زهرا معینی   


جمعه ششم مارچ 2020 / 16 اسفندماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانم بتول سلطانی  


جمعه ششم مارچ 2020 / 16 اسفندماه 1398 - پیام ویدیویی خانم حمیرا محمد نژاد بمناسبت روزجهانی زن  


جمعه 28 فوریه 2020 / نهم اسفندماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باآقای رحمان محمدیان


جمعه 28 فوریه 2020 / نهم اسفندماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باآقای هادی ثانی خانی 


جمعه 28 فوریه 2020 / نهم اسفندماه 1398 - پیام ویدیویی اکبر خبازه عضو جداشده فرقه رجوی به دنبال اظهارات  این فرقه در باره آذربایجان 


جمعه 21 فوریه 2020 / دوم اسفندماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باآقای رضا اسلامی


جمعه 21 فوریه 2020 / دوم اسفندماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باآقای غلامرضاشکری 


جمعه 21 فوریه 2020 / دوم اسفندماه 1398 - بازگشت رئوف فرامرزی، نجات یافته از فرقه رجوی بعداز 29 سال به آغوش پر مهر خانواده درایران  


جمعه 14 فوریه 2020 / 25 بهمن ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باآقای منصورنظری


جمعه 14 فوریه 2020 / 25 بهمن ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم باآقای محمد رزاقی


جمعه 14 فوریه 2020 / 25 بهمن ماه 1398- فیلمی از بازگشت سعدالله سیفی عضوجداشده فرقه مجاهدین به آغوش خانواده 


جمعه 7 فوریه 2020 / 18 بهمن ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمد کرمی


جمعه 7 فوریه 2020 / 18 بهمن ماه 1398 - آخرین پیام مادر مصطفی بهشتی به فرزند اسیرش


جمعه 7 فوریه 2020 / 18 بهمن ماه 1398 - پخش فیلم لحظه تاریخی رویت مصطفی بهشتی توسط خواهرش نرگس بهشتی در مقابل درب کمپ لیبرتی 


جمعه 31 ژانویه 2020 /  11 بهمن ماه 1398 - سمینار جداشدگان در پاریس درمورد عملکرد این فرقه مخوف و پیام صوتی مسعودرجوی 


جمعه 24 ژانویه 2020 / چهارم بهمن ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای مالک بیت مشعل


  جمعه 24 ژانویه 2020 / چهارم بهمن ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای رضا اسلامی


  جمعه 24 ژانویه 2020 / چهارم بهمن ماه 1398 - پخش ویدیوی "اولین دیدارتصویری مالک بیت مشعل بعداز 19 سال با خانواده"


  جمعه 17 ژانویه 2020 / 27 دی ماه 1398- مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای مهرداد ساغرچی 


  جمعه 17 ژانویه 2020 / 27 دی ماه 1398- پخش ویدیوی "تخلیه اطلاعات تلفنی توسط عوامل فرقه رجوی" 


  جمعه 10 ژانویه 2020 / 20 دی ماه 1398 - پخش ویدیوی "یادی دیگر از قربانیان فراموش شده فرقه رجوی" بمدت دوساعت  


  جمعه سوم ژانویه 2020 / 13 دی ماه 1398 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای قربانعلی حسین نژاد از فرانسه


  جمعه 27 دسامبر 2019 / ششم دی ماه 1398 - پخش ویدیوی "چشم انتظاران صبور" بمدت دوساعت