06252022شنبه
Last updateپنج شنبه, 23 جون 2022 11am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

آرشیو مصاحبه های تلویزیون مردم - 2021/1400

 

 YouTube iconبرنامه های زنده مصاحبه با جداشدگان ومنتقدین سازمان مجاهدین

---------------------------------------------------------------------------

برنامه های زنده مصاحبه با "جداشدگان ومنتقدین سازمان مجاهدین" در تلویزیون MardomTv.com

جمعه 30 آوریل 2021 / دهم اردیبهشت ماه 1400 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای

 

جمعه 21 ماه می 2021 / سی و یکم اردیبهشت ماه 1400 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با بانوان معینی و محمد نژاد

 

 جمعه 14 ماه مه 2021 / بیست و چهارم اردیبهشت ماه 1400 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای غفور فتاحیان

 ژ

 جمعه 7 ماه مه 2021 / هفدهم اردیبهشت ماه 1400 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای علیرضا نصرالهی 

 

جمعه 30 آوریل 2021 / دهم اردیبهشت ماه 1400  - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمد کرمی

 

 جمعه 23 آوریل 2021 / سوم اردیبهشت ماه 1400 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمد کرمی  

 

 جمعه 16 آوریل 2021 / 27 فروردین ماه 1400  - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمد رزاقی

 

 جمعه نهم آوریل 2021 / 20 فروردین ماه 1400  - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای منصورنظری

 

 جمعه دوم آوریل 2021 / 13 فروردین ماه 1400  - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای عیسی آزاده

 

 جمعه 26 مارچ 2021 / 6 فروردین ماه 1400 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای خلیل انصاریان

 

 جمعه 19 مارچ 2021 / 29 اسفند ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای منصور براهویی

 

 جمعه 12 مارچ 2021 / 22 اسفند ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای حسن حیرانی ازآلبانی


  جمعه پنجم مارچ 2021 / 15 اسفند ماه 1399 – برنامه ویژه کانون زنان ایرانی بمناسبت بزرگداشت روزجهانی زن - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با خانمها زهرا معینی و حمیرا محمدنژاد از آلمان  


 جمعه 26 فوریه 2021 / هشتم اسفند ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای منصورنظری ازفرانسه 


 جمعه 19 فوریه 2021 / اول اسفند ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای غفورفتاحیان از فرانسه


 جمعه 12 فوریه 2021 / 24 بهمن ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای خلیل انصاریان از آلبانی


 جمعه 5  فوریه 2021 / 17 بهمن ماه 1399 – پخش ویدیوی "بانوجان! خلق در آرزوی نجات توست"


 جمعه 5  فوریه 2021 / 17 بهمن ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای منصوربراهویی از آلبانی


 جمعه 29 ژانویه 2021 / دهم بهمن ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای محمد رزاقی از فرانسه


 جمعه 22 ژانویه 2021 / سوم بهمن ماه 1399 – پخش ویدیوی " تسلیت به همه اشرف نشین ها بابت رفتن بابا ترامپ"


 جمعه 22 ژانویه 2021 / سوم بهمن ماه 1399 – مصاحبه زنده تلویزیون مردم باآقای غریب ناصری ازایران


 جمعه 22 ژانویه 2021 / سوم بهمن ماه 1399 – مصاحبه زنده تلویزیون مردم باآقای عادل حزبه پور ازایران


  جمعه 15 ژانویه 2021 / 26 دی ماه 1399 - پخش ویدیوی کوتاه " اعتراض مردم آلبانی به دفن افرادمجاهدین در گورستان عمومی محل"

 

جمعه 8 ژانویه 2021 / 19 دی ماه 1399 - پخش ویدیوی کوتاه "بهزاد معزی - غروب یک خائن"

 

 جمعه 8 ژانویه 2021 / 19 دی ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای باقرمحمدی

  

 جمعه اول ژانویه 2021 / 12 دی ماه 1399 - مصاحبه زنده تلویزیون مردم با آقای سید امیرموثقی