06252022شنبه
Last updateپنج شنبه, 23 جون 2022 11am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

US-Lobbyisten und Lobbyfirmen der MEK

Nec justo Ut et at risus Nam In magnis nunc Mauris. Vitae montes et pede id urna massa dignissim eget malesuada orci. In tincidunt convallis sem felis ornare fringilla at ac ac convallis.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
AAWA-Association e.V. Juni 2013
Die MEK-Lobby Part 2:
Übersicht über US-Lobbyisten und Lobbyfirmen der MEK
Bezahlte US-Lobbyisten:
Ed Rendell, ehemaliger Gouverneur von Pennsylvania, hat im letzten Jahr 160.000 $ für die Teilnahme an Konferenzen der MEK unter anderem in Brüssel, Genf und Paris erhalten.
General James L. Jones, ehemaliger nationaler Sicherhietsberater von Präsident Obama, teilte mit, für eine Rede auf einer MEK-Veranstaltung „sein standartmäßiges Honorar“ erhalten zu haben.
General Hugh Shelton, ehemaliger Vorsitzender der US-Generalstabschefs, Keppler Speakers, bestätigte der Financial Times, für seinen Auftritt bezahlt worden zu sein.
General James Conway, ex- Kommandeur der US-Marine, wurde laut Financial Times für sein Engagement bezahlt.
Tom Ridge, hat der Washington Times bestätigt, für seine Medienauftritte und Reden für die Delistung der MEK, bezahlt worden zu sein.
Weiter auf....siehe PDF