09252022یکشنبه
Last updateچهارشنبه, 21 سپتامبر 2022 8am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

نامه شکواییه کانون آوا به دیوان عدالت اروپا

همچنین هزینه های رویداد بزرگ سالانه در ویلپنت پاریس با شرکت هزاران هوراکش که با پرداخت پول به آنجا اورده شده اند باضافه حضور شخصیت های سابق سیاسی از سراسرجهان که آنها هم با دستمزدهای گزاف در چنین مراسمی شرکت می کنند، احتمالا از محدوده میلیونی یِوروبیشتر می شود. 

مجاهدین خلق - شرکت های ساختگی و پولشویی در لندن

گزارش دیلی بیست از شرکت های جعلی جهت پولشویی و سایت های ساختگی مجاهدین خلق در لندن و شبکه بین المللی فاسد آن به همراه افشای سایتهایی مانند ایران فوکوس، و مزدورانی مانند محمد حنیف جزایری، سهیلا علیقلی مایلزاده و امثال آنها در لندن.

بانک آلماني حساب انجمن پوششي مجاهدين رابست

خلافکاری های مالي انجمن های پوششي مجاهدين درآلمان پاياني ندارد. تا بحال بيش از 10 انجمن پوششي مجاهدين در آلمان بدليل تخلفات مختلف از طرف پليس مورد بازخواست قرارگرفته و درب آنها بسته شده است

سوءاستفاده فرقه رجوی از فاجعه سیل برای پولشوئی

...سریع دست به تشکیل انجمن پوشالی تحت عنوان کمک  به هموطنان داخل کشور می زنند که پوشش اصلی کار خود را درست کنند . سپس پول های سیاهی را که از راه خلاف بدست آورده اند را تحت عنوان کمک های مردمی  وارد بازار و چرخه کار می کند.

چگونگی کلاهبردارهای مالی مجاهدین درآلمان ا کودکان وبنام کودکان

برای هزینه های  مالی سازمان سوا ستفاده از پولهای صدقه وهمچنین با حیله گری در خدمات اجتماعی یک نقش عمده بازی میکند

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

چگونگی کلاهبردارهای مالی مجاهدین در آلمان از کودکان وبنام کودکان

از گزارش اداره حراست آلمان 2006

ترجمه براي خبرگاه

برای هزینه های  مالی سازمان سوا ستفاده از پولهای صدقه وهمچنین با حیله گری در خدمات اجتماعی یک نقش عمده بازی میکند

سو استفاده از صدقه

دفاتر و همچنین مکانهای مسکونی که توسط سازمان اجاره شده اند وهمچنین خود روهائی که بطور مرتب بطور اجاره ای مورد استفاده قرار میگیرند و استفاده از تکنیک ارتباطی جدید مانند تلفن های دستی ، فاکس و ایمیل و همچنین فعالیتهای گوناگون تبلیغاتی که یک مجموعه بزرگی از پول را نیاز دارد که تنها با کمک بسیار کم هواداران قابل بر آورد نمیتواند باشد. برای همین این سازمان در یک وضعیت اضطراری مادی قرار دارد.

برای هزینه ها این سازمان فعالیت های بسیار حرفه ای گسترده ای برای جمع آوری صدقه  انجام میدهد.

برای پوشش دادن برای مصرف این صدقه ها تحت عنوانهای مختلف سازمانهای پوششی ظاهر میشود.

باصطلاح هدف جمع آوری این صدقه ها اهداف انسانی میباشد. جمع آور کنندگان پول اغلب در گروههای کوچک چهار نفری ظاهر میشوند. در این رابطه بیش ا ز همه بطور سیستماتیک از متقاضیان پناهندگی ایرانی استفاده میشود که تحت سر تیم  یک فعال با تجربه سازمان بکار گرفته میشوند. به کسانی که باید صدقه بدهند آلبومهائی ا زجنایات رژیم که شامل تصاویری از اعدامها و شکنجه ها و همچنین تصاویری از پناهندگان  و زنان تحت سرکوب و کودکان یتیم  نشان داده میشود . از  نفر صدقه دهنده تحت عنوان ارسال رسید خواسته میشود که نام وآدرس خود را در لیستی وارد کند و همچنین یک اطلاعیه سیاسی برای حمایت را که از قبل آماده شده است را امضا کنند. این فعالیتها تا  اکتبر سال دوهزار وسه تحت انجمن "حمایت از پناهندگان ایرانی " انجام میشد . این انجمن د راکتبر سال دوهزار وسه خود را منحل کرد.

تقلب ودستکاری وهمچنین استفاده از قلکهای غیر مهر وموم شده برای جمع اوری صدقه وهمچنین تقلب در برگ واریزی بانکی  داوطلب صدقه دهنده در گذشته باعث شد که توسط دوائر دولتی ممنوعیت جمع آوری صدقه برای آنها انجام شود.

با گسترش تحقیقات دوائر دولتی توانسته شد که جمع آوری پول در خیابان ها در محدود ه زمانی بطور گسترده ای کاهش یابد.

اما با وجود این منبع مالی مجاهدین خلق بسته نشد. فشار به هواداران خودی که به سازمان کمک مالی کنند بطور زیادی گسترش یافت . در این رابطه  نشانه های زیادی از گذشته وجوددارد که هواداران که حتی از نظر مالی در وضعیت ضعیفی قرار داشتند مجبور به وام گرفتن برای سازمان شدند تا کمک مالی در ابعاد سنگین امکان پذیر شود. همچنین بطور سیستماتیک جمع آوری صدقه ا زخانه به خا نه انجام گردید  که میتواند بطور تک موردی جریان روند پول را امکان پذیر سازد. در این خانه گردیها به داوطلب پرداخت صدقه بعهده گرفتن یک کودک یتیم برای یکسال اجبار میشود که برای یکسال خرج آن دوهزار وچهار صد اویرو نفر صدقه دهنده پرداخت کنند که ا ین کودکان باصطلاح از ایران در ابتدا به ترکیه آورده و بعد به اروپا بایستی آورده شوند. از سال هزار ونهصد ونود وهشت چنین شریک شدن برای هزینه کودکان که باصطلاح در ایران در" خانه های مخفی" زندگی میکنند انجام میشود.

به عهده گرفتن هزینه یک چنین کودکی باصطلاح با خرج زندگی این کودکان استدلال میشود. بعهده گرفتن یک کودک مشخص بارها انجام میگیرد. اما در اکثر موارد تعهد گرفتن هزینه یک کودک توسط صدقه دهندگان انجام نمیگیرد.

در تقلب های  دیگر آنها برای جمع اوری صدقه  باصطلاح برای نجات زندگی خواهر وبرادر خود را عنوان کرده اند. در بعضی موارد کمک دهندگان به پرداخت کمک های شش رقمی موجب شده اند و در یک مورد با کل ثروت .

موفقیت با هدف مشخص جمع آوری خانه به خا نه توسط  انجمن "حمایت از پناهندگان ایرانی " دردرجه اول تاثیر پذیری شدید برروی صدقه دهنده بوده است. مشخصات صدقه دهنده بالقوه بررویش از قبل ادیت میشده است .

این غیر ممکن نیست که روشهای انجمن منحل شده "کمک به پناهندگان ایرانی " توسط انجمن های کمک کننده دیگر کپی برداری شده باشد. از جمله ارگانهای پوششی شورای ملی مقاومت ایرانی که در ارتباط با جمع آوری صدقه کار میکنند :

مرکز حقوق بشر برای ایرانیهای تبعیدی در دوسلدورف

انجمن حقوق بشر برای مهاجرین در آخن

کمک به زنان ایرانی درهانوفر میباشد.

تقلب وکلاهبرداری از مددهای اجتماعی

خردسالان وکودکان فعالین سازمان به عنوان "کودکان خانه " به کشورهای غربی از جمله به کلن آلمان آورده شدند. آنها از تحت نفوذ والدین خارج شده ودر چهارچوب اهداف مجاهدین خلق مورد القا قرار میگرفتند وبعنوان جنگجویان ارتش آزادی بخش به آنها آمادگی داده میشد. دراین رابطه در گذشته بارها از طرف ادارات کمکهای اجتماعی استفاده غیر ملزوم از کمکهای تصویب شده توسط اداره سوسیال ذکرشده است. این بطور عملی کار سازمان بوده است که کودکان را بعنوان کودکان یتیم به ادارات کمکهای اجتماعی معرفی کند تا بتواند با فریبکاری مقدار بیشتری از خدمات اجتماعی بهره بگیرد. برای کودکان باصطلاح یتیم ایرانی کمکهای اجتماعی دریافت شد در حالی که والدین آنها زنده بوده اند وحتی بعضا درآلمان  اقامت داشته اند.

اما از راههای دیگر سازمان بطور مرتب برای خود تحصیل درآمد میکرد. در دفتر ومقرهای خانگی بویژه در کلن اغلب شصت نفر بطور رسمی ثبت شده بودند که از خدمات اجتماعی استفاده میکردند. اما نشانه هایی وجود داشت که سازمان برای نیروهای خود که در کشورهای دیگر ویا در مقرها  در عراق بودند با تقلب وکلاهبرداری خدمات دریافت میکرد. پولهای کمکی به شماره حسابهایی که از قبل درست شده بودند ریخته میشد که ا زطرف سیستم مالی مجاهدین که هوشمندانه پایه ریزی شده بود این پولها در واقع اداره میشد. در مجموع چنین عملکردی یعنی دریافت غیر قانونی خدمات اجتماعی به میلیونها میرسد.

تدابیر دولتی

بدست آوردن پول بطور غیر قانونی که در بالا به آن اشاره شد باعث یک تحقیقات توسط دادستان هامبورگ علیه اعضای " انجمن کمک به پناهندگان ایرانی " شد. این مظونیت وجودداشت که در عمل بدست آ وردن صدقه های غیر قانونی و استفاده غیر از هدف مشخص شده از آن و کلاهبرداری از آلمانیها برای بعهده گرفتن هزینه کودکان انجام گرفته است.

خبرها وگزارشهای مطبوعاتی در سال دوهزار دررابطه با تحقیقات دادستانی علیه اعضای انجمن "کمک به پناهندگان ایرانی " باعث شد که  دادستانی کلن  تحقیقات علیه اعضای سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت را همچنین بعهده گرفت. سازمان یک مساله برای تدابیر گسترده توسط یک کمیسیون ویژه در پلیس مرکزی کلن شد. در دسامبر سال دوهزار ویک باعث تفتیش بیش از بیست مکان های سازمان  در برلین ، مونیخ و کلن گردید. اتهام در این  مورد ایجاد یک انجمن جنائی که بطور سیستماتیک و با طرح کلاهبرداری و پولشوئی میکرد  بود. دو حکم جلب علیه دو زن اعضای مجا هدین خلق صادر گردید که احتمالا به خارج فرار کردند. وبهمین دلیل این حکم جلب نتوانست که به مرحله اجرا دراید ودر این بین نیز لغو شد.

در مجموع این روندها  باعث یک سری حکم های جزائی و محکومیت ها شد . تعداد زیادی از تک موارد تحقیقاتی بطور موقت متوقف شد چرا که متهمین در خارج اقامت داشتند وبرای ادامه جریان جزائی امکان دست یابی به انها نبود.

تحقیقات دادستانی هامبورگ  و کلن این نتیچه را دادند که سازمان مجاهدین از یک سیستم درهم پیچیده توطئه گرایانه مالی استفاده میکند. این قابل رویت است که از ایجاد یک شبکه از انجمن های مختلف تنها از انجمن "حمایت از پناهندگان ایرانی " سه میلیون اویرو هر ساله  در آ مد داشته است که در کادر حرفه ای پول شوئی در چهار چوب سازمان ترانسفر میشده است.