09252022یکشنبه
Last updateچهارشنبه, 21 سپتامبر 2022 8am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

انجمن پوششی مجاهدین درایمیل اشتباه به واشنگتن پست لو رفت

مجاهدین در یک ایمیل اشتباهی به دفتر نایاک (شورای ایرانیان آمریکایی تبار) نام یکی از انجمن های پوششی اش را لو داد.

-----------------------------------------------------------------------------------------

بولتن نیوز - 4 آبان 1392

انجمن پوششی مجاهدین در ایمیل اشتباه به واشنگتن پست لو رفت

مجاهدین خلق قرارداد خود با روزنامه واشنگتن پست برای تلبغ این فرقه تحت نام یک انجمن پوششی را به اشتباه به دفتر نایاک (شورای ایرانیان آمریکائی تبار) مستقر در واشنگتن دی سی،ایمیل کرده است.

مجاهدین در یک ایمیل اشتباهی به دفتر نایاک (شورای ایرانیان آمریکایی تبار) نام یکی از انجمن های پوششی اش را لو داد.
به گزارش بولتن نیوز، وب سایت "بازفید" «BuzzFeed فاش ساخت که مجاهدین خلق قرارداد خود با روزنامه واشنگتن پست برای تلبغ این فرقه تحت نام یک انجمن پوششی را به اشتباه به دفتر نایاک (شورای ایرانیان آمریکائی تبار) مستقر در واشنگتن دی سی، ایمیل کرده است.

اسم این انجمن پوششی «انجمن ملی اساتید دانشگاهی ایرانی» است.
WashingtonPost 1
فاکتور این قرارداد به شرح زیر بوده است:
WashingtonPost 2
«انجمن ملی اساتید دانشگاهی ایرانی» از حامیان مجاهدین خلق در بریتانیا است. اما این انجمن همواره مدعی است که مستقل از مجاهدین خلق عمل کرده و به آن وابسته نیست این در حالی است که ایمیل اشتباه منافقین به دفتر نایاک نشان داد که انجمن مذکور از انجمن های پوششی منافقین است زیرا این قرارداد به نام «انجمن ملی اساتید دانشگاهی ایرانی» و توسط «شاهین قبادی»، از سخنگویان سازمان مجاهدین خلق مستقر در پاریس، امضا شده است.
WashingtonPost 3
در حقیقت مجاهدین خلق، با امضای این قرارداد و اشتباه در ارسال آن به آدرس نایاک که اتفاقا از مخالفان این فرقه است هویت خود را به عنوان گروهی که فعالیت های «انجمن ملی اساتید دانشگاهی ایرانی» را کنترل و مدیریت می کند، برملا کرد.
انجمن «انجمن ملی اساتید دانشگاهی ایرانی» در اکتبر 2011 به عنوان یک گروه مستقل با انتشار نامه سرگشاده خود به رئیس جمهور آمریکا خواستار حذف مجاهدین خلق از فهرست سازمان های تروریستی آمریکا شده بود. نامه ای که امضای چند تن از دموکرات ها و جمهوری خواهان دولت های قبلی نیز زیر آن دیده می شد.
WashingtonPost 4
WashingtonPost 5