06252022شنبه
Last updateپنج شنبه, 23 جون 2022 11am

logo aawa 100آوای جداشدگان و منتقدین سازمان مجاهدین

آخرین تشکل های پوششی مجاهدین درخارج

تمام گروه هایی که مجاهدین بصورت پوششی ایجاد کرده اند، تنها به نفرات معدود و انگشت شمار ختم شده و در واقع انجمن،نهاد و گروه منتسب به مجاهدین تنها به یک اسم و یک نفر می رسد
----------------------------------------------------------
آخرین تشکل های پوششی مجاهدین درخارج
 

به گزارش دیده بان، گروهک تروریستی مجاهدین از دهه 1360 تا کنون هزینه های کلانی را که از دولت عراق تا زمان حضور صدام  و از کشورهای غربی دریافت می کرده است را صرف ایجاد بنگاه های اقتصادی با هدف پولشویی و تامین هزینه های سازمان می نمود.

در کنار این رویه پولشویی، مجاهدین همواره به دنبال ایجاد نهادهای ظاهرا مردمی برای فعالیت سیاسی علیه جمهوری اسلامی بوده است که بدلیل ضعف گسترده در ساختار نیروی انسانی برای سازماندهی این امر هیچگاه نتوانسته است موفقیتی بدست آورده و نمودی واقعی ایجاد کند.

لذا تا کنون تمام گروه هایی که مجاهدین بصورت پوششی ایجاد کرده اند،تنها به نفرات معدود و انگشت شمار ختم شده و در واقع انجمن،نهاد و گروه منتسب به مجاهدین تنها به یک اسم و یک نفر می رسد.

با این حال بد نیست بعنوان نمونه با برخی از این گروه ها آشنا شویم چرا که برخی ایرانیان خارج از کشور که ممکن است به دام تور های جذبی و تبلیغاتی منافقین در خارج از کشور بیافتند آگاهی لازم را بدست بیاورند.

برخی از آنها که اسامیشان نیز بر فهم ماهیت جعلی شان کمک می کند به شرح زیر است:
جامعه ایرانیان برای دموکراسی در ایران
انجمن زنان علیه زن ستیزی
انجمن پژوهش و فناوری کامپیوتر
جامعه زنان علیه بنیاد گرایی
انجمن جوانان دموکراتیک ایرانی
انجمن زنان برای دموکراسی در ایران
انجمن پزشکان ایرانی در میلان

Poosheshi1

همانگونه که در تصاویر پیداست نفراتی که در جلسات مجاهدین تنها به تملق گویی می پردازند،بعنوان اعضای یک تشکیلات معرفی می شوند که حامی مجاهدین است.

Poosheshi2

گفتنی است همین نفراتی هم که مجاهدین برای مراسم های خود دست و پا می کنند، عمدتا مهاجرانی هستند که به بهایی اندک همچون تورهای پاریس گردی وقت خود را خرج این گروهک تروریستی کنند.

مجاهدین با محدود شدن در سالهای اخیر عمده فعالیت خود را برای تبدیل کردن کمپ لیبرتی به اردوگاه پناهدنگی در عراق معطوف کرده اند، لذا صرف هزینه هایی همچون مراسم ویلپنت تنها به نوعی خود ارضایی مدیران سازمان است که مجبورند بنوعی خودشان را سرگرم کنند.